top of page

Personal coaching

Het stroomt even niet?

Je hebt een ontwikkelingsvraag of je worstelt met een conflictsituatie?

Je loopt steeds tegen een zelfde probleem aan en je lijkt geen andere opties te hebben dan de gekende en ingeoefende strategieën?

Je hebt met dat ene type in je team geen connectie?

Of je wil sparren, je laten challengen?

Personal coaching kan een antwoord zijn op die thema’s. Via gerichte vragen en interventies , gaan we samen op zoek naar die sleutel die voor jou werkt. Bedoeling is dat jij meer inzicht krijgt, meer zelfkennis verwerft  en daardoor meer bewustzijn over jezelf ; de situatie en de context.

Aanpak

Deze start met een intake met de coachee en de leider (indien de coachee in een team werkt) . In dat gesprek zoeken we uit of er een klik is en lijnen we de coachingsobjectieven helder af. Eens dat duidelijk is en gevalideerd, gaan we aan het werk. Dat doen we relax en informeel  Dankzij “liefdevolle confrontatie” leg ik de vinger op de wonde en als de coachee klaar is , kan hij/zij zich nieuwe patronen, gedrag/ denken/ voelen aanleren.

bottom of page